Back To Menu
9

Raw Traditional Sushi - Sushi Menu

Maguro - Tuna

Sashimi (3 pieces) | Nigiri (2 pieces)