Back To Menu
7

Raw Traditional Sushi - Sushi Menu

Maguro - Tuna

Sashimi (3 pieces) | Nigiri (2 pieces)